Zubereitung: Loup de Mer im Chorizo-Sud 23.09.2012
  Rezept Loup de Mer im Chorizo-Sud: Feiner Fisch im scharfen, mediterranen Sud.
Peter Wagner

Rezept Loup de Mer im Chorizo-Sud: Feiner Fisch im scharfen, mediterranen Sud.