Chelsea-Profi Terry: Strafe akzeptiert
AFP

Chelsea-Profi Terry: Strafe akzeptiert