Thomas Reiter: "Nasa-Etat wird auf hohem Niveau bleiben"
DPA

Thomas Reiter: "Nasa-Etat wird auf hohem Niveau bleiben"