Motorola Razr: Angezapft vom FBI?

Motorola Razr: Angezapft vom FBI?