Aktion im Chemnitzer Stadion (im September 2018)
DPA

Aktion im Chemnitzer Stadion (im September 2018)