Tatort in Chemnitz (Archiv)
DPA

Tatort in Chemnitz (Archiv)