Kim Jong Un und Xi Jinping in Peking
Ju Peng/ Xinhua/ AP

Kim Jong Un und Xi Jinping in Peking