24.06.2013

E#286#304T#304M„Paralel toplumlardan korunma“

Baden-Württemberg Eğitim Bakanı Andreas Stoch, 43 (SPD), Türkçeyi liselerde üçüncü yabancı dil olarak müfredata almak istiyor.
SPIEGEL: Türkçe dersine gerçekten ilgi var mı - yoksa bu pilot çalı şma sadece çok kültürlülük kapsamındaki halkla ilişkiler etkinliğinin bir parçası mı?
Stoch: Bu çalı şma bizim entegrasyon politikamızın bir göstergesidir: Baden-Württemberg'de yaşayan çok sayıdaki kişinin ana diline verilen değerin göstergesi. Kuşkusuz bu çalı şmamızla Mannheim ve Stuttgart gibi metropollerdeki göçmen kökenli lise öğrencilerinin gittikçe artan taleplerini de karş ılamayı amaçlıyoruz.
SPIEGEL: Geçmişte de olduğu gibi Türk ailelerinden çok az çocuk liseye girebilmeyi başarıyor. Çoğunun Almancası yetersiz. Almanca bilgilerinin teşvik edilmesi daha anlamlı olmaz mıydı?
Stoch: Bir gerçeklik diğer bir gerçekliği ortadan kaldırmaz. Türkçenin yabancı dil olarak müfredata alınmasının amacı, göçmen kökenli ailelerin çocukları için liseleri daha çekici kılmaktır. Ve prensip olarak bu seçmeli ders baba evinden bağ ımsız olarak bütün çocuklara açıktır. Ama bu aşamada öncelikle öğretmenleri eğitecek ve deneyim kazandıracak bir müfredat oluşturmak zorundayız.
SPIEGEL: Amacınızı eleştirenler paralel toplumların oluşumunun teşvik edileceği yönünde uyarıda bulunuyorlar.
Stoch: Bu iddiayı ileri sürenler sadece korku ve endişe yaratıyor. Çok dillilik paralel toplumlara karş ı en iyi korunmadır. İnsanlar birbirlerini kelimenin gerçek anlamında ne kadar iyi anlarlarsa hoşgörüsüzlük de o ölçüde azalır.

DER SPIEGEL 26/2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung


DER SPIEGEL 26/2013
Titelbild
Der digitale SPIEGEL
Diese Ausgabe jetzt digital lesen

Die digitale Welt der Nachrichten. Mit interaktiven Grafiken, spannenden Videos und beeindruckenden 3-D-Modellen.
Sie lesen die neue Ausgabe noch vor Erscheinen der Print-Ausgabe, schon freitags ab 18 Uhr.
Einmal anmelden, auf jedem Gerät lesen - auch offline. Optimiert für Windows 8, Android, iPad, iPhone, Kindle Fire, BlackBerry Z10 sowie für PC/Mac.

Abo-Angebote

Den SPIEGEL lesen oder verschenken und Vorteile sichern!

Jetzt Abo sichern
Ältere SPIEGEL-Ausgaben

Kostenloses Archiv:
Stöbern Sie im kompletten SPIEGEL-Archiv seit
1947 – bis auf die vergangenen zwölf Monate kostenlos für Sie.

Wollen Sie ältere SPIEGEL-Ausgaben bestellen?
Hier erhalten Sie Ausgaben, die älter als drei Jahre sind.

Artikel als PDF
Artikel als PDF ansehen

E#286#304T#304M:
„Paralel toplumlardan korunma“

  • Veranstalter Scumeck Sabottka: Vom Blumenverkäufer zum Konzertdealer
  • Manipuliertes US-Video: Die "betrunkene" Nancy Pelosi
  • Trump vs. "Crazy Nancy": "Habe ich geschrien?"
  • Spektakuläre Verfolgungsjagd: Flucht mit gestohlenem Wohnmobil