Containerhafen in Qingdao
Yu Fangping/ SIPA Asia/ ZUMA/ Wire/ DPA

Containerhafen in Qingdao